Buurtbus goed voor gemiddeld 1.000 passagiers per maand

2015-07-Aantal passagiers * Etten-Leur, 1 september 2015 – Voor de maanden april, mei, juni en juli 2015 was de woensdag de populairste dag als het gaat om het vervoer met de Buurtbus ZRE. Gemiddeld 57 passagiers maakten in de genoemde maanden gebruik van lijn 225. Gemiddeld per dag reizen 42 klanten mee tussen Zundert, Rijsbergen en Etten-Leur.

Van april t/m juli 2015 vervoerde de Buurtbus ZRE ruim 1.000 passagiers gemiddeld per maand, zie de grafiek rechtsboven.

De meeste reizigers gebruiken de OV-chipkaart om hun rit met de Buurtbus te betalen, zie de grafiek hieronder.

2015-07-Kaartgebruik

In 2016 een buurtbus tussen Zevenbergen en Etten-Leur?

Etten-Leur-Zevenbergen* Etten-Leur, 25 juli 2015 – Volgens berichtgeving in BN de Stem komt er wellicht in de eerste helft van 2016 een busverbinding tussen Zevenbergen en Etten-Leur tot stand.
Een jaar eerder werd deze OV-verbinding nog kansloos geacht volgens het artikel van 21 mei 2014 in BN de Stem. Destijds werd een jaarlijkse hoeveelheid reizigers (ruim 3.200) blijkbaar als onvoldoende ingeschat.

“De kans is groot dat in de eerste helft van 2016 een buurtbus gaat rijden tussen Zevenbergen en Etten-Leur.  Tot voor kort leek de rechtstreekse lijn niet haalbaar, omdat werd gedacht dat de verbinding te weinig reizigers zou hebben. Maar Arriva, sinds december 2014 de vervoerder in de regio, denkt daar anders over. In het ‘Exploitatieplan 2016 West-brabant’ stelt de maatschappij voor om een pilot voor twee jaar uit te voeren.
De komst van Werkplein Hart van West-Brabant begin dit jaar in Etten-Leur is daarbij belangrijk geweest. Daardoor is de vraag naar de bus gestegen.

Route
De route van de buurtbus zal beginnen bij de St. Jorisstraat in Zevenbergen en gaat vervolgens via het Station, Zwartenberg en daarna over de Zevenbergseweg naar Etten-Leur. In Etten-Leur rijdt de bus vervolgens via de Rijsdijk, Plantijnlaan, Schoonhout en over de Parklaan naar het centrum.

De provincie Noord-Brabant moet nog een besluit nemen over het plan, maar in principe staan alle lichten op groen.”

 

Werkverdringing als vrijwillige chauffeur op een buurtbus?

Boot Belastingadviseurs
Boot Belastingadviseurs

* Etten-Leur, 21 februari 2015 – Maken mensen met een WW-uitkering zich schuldig aan ‘werkverdringing’ als ze tijdelijk, om werkervaring op te doen, aan de slag gaan als vrijwillige chauffeur op een buurtbus? Het ene kantoor van uitkeringsinstantie UWV vindt van wel en dreigt met korting op de uitkering, het andere vindt het prima.

Zelfs binnen één zogeheten concessiegebied voor het openbaar vervoer, zoals in het gebied ten noorden van Amsterdam, oordelen regiokantoren van het UWV verschillend. Dit kwam donderdag in Zaandam tot uiting tijdens een conferentie van buurtbusverenigingen.

Verder lezen. download hier het volledige artikel

(bron: Volkskrant, 20 februari 2015)

Buurtbus vervoert veel reizigers

Jack Suykerbuyk Slaapcomfort
Jack Suykerbuyk Slaapcomfort

* Etten-Leur, 21 januari 2015 – Op 9 december 2013 startte het initiatief buurtbus Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur. Dit op initiatief van de gemeenten Zundert en Etten-Leur. Hiertoe werd bij E&L notarissen een vereniging opgericht door de chauffeurs die allen vrijwilliger zijn: buurtbusvereniging ZRE.

Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. De chauffeurs zorgen er met zijn allen voor dat mensen uit Zundert, Rijsbergen en Etten-Leur naar de medische centra in Zundert en Rijsbergen kunnen komen zonder een beroep te moeten doen op hun kinderen of buren. Ook kunnen bewoners nu zelfstandig reizen voor onderzoeken op ziekenhuis niveau. Dit omdat de bus ook stopt op het Schoonhout in Etten-Leur bij de polikliniek van het oude Franciscusziekenhuis van Roosendaal, nu Bravis geheten.

De buurtbus heeft afgelopen jaar zijn bestaansrecht moeten bewijzen. Minimaal 400 mensen moeten maandelijks vervoerd worden. Dit is gebeurd en dan ook nog eens ruim! Er zijn in 2014 meer dan 10.000 unieke reizigers vervoerd, namelijk 10.165. Dit is gemiddeld bijna 850 personen. In oktober 2014 werden de meeste passagiers vervoerd, namelijk 1.160 personen. De laatste maanden zitten de buurtbusvereniging ZRE steeds boven de 1.000 passagiers. Ook op zaterdag rijdt buurtbus ZRE. Ook hier zien wij een stijging van het aantal passagiers.

Het bestuur van de buurtbuis bestaat naast een dagelijks bestuur uit een bestuurslid promotie & acquisitie en een coördinator. Deze coördinator zorgt onder andere voor de indeling van de chauffeurs en alles wat daarmee samenhangt, zoals ook zorgen voor vervanging bij ziekte etc. maar ook, de tellijsten van de aantallen passagiers. Toon Koevoets is onze gewaardeerde coördinator maar hij gaat binnenkort emigreren. Dit vinden wij fijn voor hem, maar minder voor onze vereniging. Buurtbus ZRE roept dan ook inwoners van Zundert en Rijsbergen op om zich te meIden bij onze secretaris als ze meer informatie willen over deze vacante functie. Dit kan bij onze secretaris Adrie Suijkerbuijk via secretaris@buurtbuszre.nl of via onze website www.buurtbuszre.nl

(bron: Etten-Leurse Bode, 21 januari 2015)

Vanaf 14 december 2014 OV over naar Arriva

GRONINGEN - Een Arriva bus in het centrum van Groningen. ANP XTRA KOEN SUYK* Etten-Leur, 14 december 2014 – Vanaf 14 december 2014 komt het openbaar vervoer van Oost- en West-Brabant in handen van vervoerder Arriva.

Concessie West-Brabant gegund aan Arriva

Zoals bekend gemaakt op 9 april 2014 heeft de provincie Noord-Brabant ook de concessie West-Brabant gegund aan Arriva. De eerdere gunning van Oost-Brabant blijft gehandhaafd. Beide concessies gaan vanaf 14 december 2014 in. De looptijd van de concessie Oost-Brabant is 10 jaar en de concessie West-Brabant heeft een looptijd van 8 jaar.

Anne Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur van Arriva Nederland: “Wij zijn blij met deze uitspraak. Nu kunnen we verder met de voorbereidingen van Oost-Brabant en zullen we de voorbereidingen voor West-Brabant voortvarend oppakken.”

Voor de exploitatie van de concessie West-Brabant wordt een compleet nieuw wagenpark aangeschaft met milieuvriendelijke Euro 6-bussen. Bovendien hebben alle bussen gratis WiFi. Reizigers in West-Brabant blijven dezelfde bedieningsuren en frequenties van bussen houden als ze nu gewend zijn.

Bezwaar

Tegen de eerdere beslissing van de provincie om de concessie West-Brabant aan Veolia te gunnen werd door ons bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant volgen het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaar- en beroepzaken (HAC) en gunnen West-Brabant alsnog aan Arriva.

De totale waarde van beide contracten bedraagt ruim 1,2 miljard euro.